Kontakt

Är du intresserad utav att bli medlem i Mörlunda Tveta Hembygdsförening

så kan du betala in årsavgiften på 60 kr på bankgiro 5900-5546

(Glöm ej ange namn och adress)

 

Har du några frågor? Tveka inte att kontakta någon i styrelsen.

 

Frågor och andra funderingar går också bra att maila till:

 

jan-christer.g@telia.com

 

"lär känna din hembygd och vårda dina fäders seder och bruk"

 

Ordförande

Christer Adolfsson

Gästgivarvägen 4 F

570 84 Mörlunda

Tel: 0495-239 04

Mobil: 070 - 572 75 75

 

Sekreterare

Ann-Charlott Andersson

Furuängsvägen 11

570 84 Mörlunda

Tel: 0495-239 34

Mobil: 070-606 13 15

 

Kassör

Louise Karlsson

Furuängsvägen 11

570 84 Mörlunda

Tel: 0495-237 84

Mobil: 076-767 37 84

 

 

Revisor

Caroline Thapper

 

 

 

 

Vice Ordförande

Maria Knutsson

Åkeröholm

570 84 Mörlunda

 

 

 

Björn Carlsson

Barrstigen 8

570 84 Mörlunda

 

 

Kerstin Petersen

Kyrkvägen

570 84 Mörlunda

 

 

Anne Pettersson Lindström

Ryningsnäs Orrhälla

570 84 Mörlunda

 

 

Revisor

Majvor Karlsson

COPYRIGHT © MORLUNDATVETA.SE 2016 | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS