Om

"lär känna din hembygd och vårda dina fäders seder och bruk"

Mörlunda - Tveta Hembygdsförening

Bildad: 24 Januari 1963.

 

Vid årskiftet hade föreningen 500 medlemmar.

Tidigare fanns en hembygdsförening i Mörlunda,

vars verksamhet upphörde på 1940-talet.

 

Föreningens syfte är att:

* utforska

* tillvarata

* sprida kunskap och förståelse för den egna hembygdens kultur

* bevara och vårda dess kulturminne Mörlunda - Tveta Hembygdsförening

Bildad: 24 Januari 1963.

 

Sponsorer

 

Thunbergs Entreprenad och Service AB

Lennart Davidsson Entreprenad

Axelssons i Aby AB

Bergs Timber AB

AB Emådalschakt

ICA Nära Sundbergs

Kurt Lagergrens Trävaru AB

Larssons Möbler & Special Snickerier

Mörlunda Macken Bilservice AB

Snickeri & Byggtjänst Mörlunda

Törnvalls Möbler AB

....m.fl.

....samt flera privatpersoner....

 

COPYRIGHT © MORLUNDATVETA.SE 2016 | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS