More Kastell

 

Moredalen och More kastell

 

"lär känna din hembygd och vårda dina fäders seder och bruk"

 

Moredalen är Kalmar läns enda canyon. Ravinen är cirka 7 km lång och på vissa ställen reser sig väggarna upp till 40 meter över dalbotten. Moredalen är en sprickbildning (skurdal) som vidgats och fördjupats genom smältvattenmassornas arbete. Lav-, moss- och ormbunksfloran i den fuktiga och skuggiga ravinen är intressant. Korpen häckar i branterna och förstärker områdets vilda och ödsliga karaktär. More kastell är en ovittrad s k restplint (urbergshorst) som reser sig som mest cirka 20 meter över marken är mycket brant på sina ställen.

 

Plats:

Efter Morebo skyltat More kastell.

Vägbeskrivning från Mörlunda (länk eniro.se)

 

COPYRIGHT © MORLUNDATVETA.SE 2016 | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS