Runstenen

 

Runstenen

 

"lär känna din hembygd och vårda dina fäders seder och bruk"

 

Utanför Mörlunda kyrkas västra vägg finns en runsten. När man fann den var den sönderdelad i flera bitar vilka har sammanfogats av

Björn Helmfrid 1936.

 

Runorna är 15 cm höga berättar: att någon " ? lät resa denna sten efter Härulf, sin fader och Assur och Inger".

COPYRIGHT © MORLUNDATVETA.SE 2016 | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS