Häringe körke


Häringe körke


"lär känna din hembygd och vårda dina fäders seder och bruk"


Häringe körke ligger norr ut på gränsen mot Målilla inte så långt från Björnhult och är ett berg med en flera meter lång och smal gång, vilken stänges av ett utskjutande stort klippblock, bakom vilket döljer sig en betydligt utvidgad grotta. Det är denna grotta, som givit namn åt berget och varit upphov till många sägner samt mer eller mindre sannolika reflektioner om dess uppkomst och forna användning.

COPYRIGHT © MORLUNDATVETA.SE 2016  |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS