Runstenen

"lär känna din hembygd och vårda dina fäders seder och bruk"


RunstenenUtanför Mörlunda kyrkas västra vägg  finns en runsten. När man fann den var den sönderdelad i flera bitar vilka har sammanfogats av

Björn Helmfrid 1936.


Runorna är 15 cm höga berättar: att någon " ? lät resa denna sten efter Härulf, sin fader och Assur och Inger".

COPYRIGHT © MORLUNDATVETA.SE 2016  |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS